Portretul Regelui Carol I în opera Reginei Elisabeta (Carmen Sylva)

Cuprinsul volumului

Recenzii

Ediţia germană a cărţii:
Das Königsbild im Werk Carmen Sylvas

Silvia Irina Zimmermann: Regele Carol I în opera Reginei Elisabeta. La 100 de ani de la moartea Regelui Carol I al României (1839-1914). Imagini din Arhiva Princiară de Wied şi din colecţia autoarei. Cuvânt înainte de ASR Principele Radu al României. Prefaţă de prof. dr. Nicolae-Şerban Tanaşoca. Bucureşti: Editura Curtea Veche, 2014, 206 p., c. 100 imagini, ISBN 978-606-588-771-8.

Despre carte pe pagina de internet a Editurii: Curtea Veche Publishing

* * *

În anul 2014 trei evenimente amintesc de primul Rege al României, Carol I (1839-1914): în 20 aprilie se împlinesc 175 de ani de la naşterea Suveranului, în 15 noiembrie 145 de ani de la căsătoria sa cu Elisabeta de Wied, iar în 10 octombrie comemorăm centenarul morţii Regelui.

Cartea de faţă propune publicului o amintire literară despre Rege din viziunea persoanei care i-a stat alături la tronul ţării şi în viaţă: Regina Elisabeta a României, născută Principesă de Wied (1843-1916).

Volumul conţine un prim studiu mai amănunţit despre imaginea Regelui Carol I al României în opera literară publicată de Carmen Sylva, urmat de textul integral al jurnalului de călătorie al Reginei Pe Dunăre (1905), precum şi numeroase fotografii din epocă din Arhiva Princiară de Wied, dedicate de Regina Elisabeta familiei sale din Neuwied, prin care, cu mândrie, scotea în evidenţă realizările augustului ei soţ în noua lor patrie, România.

* * *

"Regele Carol zugrăvit în cuvintele Reginei Elisabeta, ce inspirată şi frumoasă idee literară! Istoricul literar Silvia Irina Zimmermann, recent decorată cu Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate, aduce societăţii româneşti o remarcabil de originală privire asupra fondatorului Statului român modern. [...]
Faptul că există mărturii ale unuia dintre ei zugrăvindu-l pe celălalt este un noroc şi o responsabilitate pentru generaţia noastră. Ambele, norocul şi responsabilitatea, au fost onorate de Curtea Veche Publishing şi de doamna Zimmermann. Şi aceasta în anul în care, la 10 octombrie, comemorăm o sută de ani de la moartea marelui nostru rege."

A.S.R. Principele Radu al României

* * *

"Doamna Silvia Zimmermann, excelentă cunoscătoare a personalităţii, biografiei şi înfăptuirilor Reginei Elisabeta a României, căreia i-a dedicat, pe lângă o temeinică teză de doctorat, numeroase alte pagini de vie evocare şi pătrunzătoare analiză, precum şi tălmăciri de versuri şi proză, ne oferă astăzi, în variantă românească, o frumoasă carte consacrată reflectării chipului Regelui Carol I al României în scrierile Augustei Sale soţii.
Este vorba, la prima vedere, de un studiu critic obiectiv, riguros, dar foarte comprehensiv, închinat literaturii unei regine care surprinde şi stârneşte admiraţia mai mult prin neaşteptata întindere şi varietate a culturii ei, prin desăvârşita fluenţă a discursului, prin pregnanţa şi eleganţa stilului, prin bogăţia imaginaţiei decât prin excelenţa valorii operei ca entitate artistică.
După ce parcurgem însă cu atenţie şi până la capăt cartea, ajungem să ne dăm seama că, abordând scrierile primei regine a României ca pe un document ideatic vrednic de o mai subtilă interpretare, autoarea a dat la lumină mai mult decât un studiu exclusiv literar: îndrăznesc să spun că îi datorăm o contribuţie ştiinţifică de reală valoare şi certă originalitate la cercetarea istoriei monarhiei constituţionale româneşti."

Prof. Dr. Nicolae-Şerban Tanaşoca
Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române

 

Cuprinsul volumului:

Cuvânt-înainte de Alteţa Sa Regală Principele Radu al României
Prefaţa de prof. dr. Nicolae-Şerban Tanaşoca

Omagiul adus Regelui Carol I al României de Carmen Sylva

Date din viaţa cuplului regal Carol I şi Elisabeta ai României

Regele Carol I al României în opera literară a lui Carmen Sylva

1. Gloriosul Domnitor

2. Antreprenorul-constructor şi mecena

  • Castelul Peleş al Regelui Carol I şi Poveştile Peleşului de Carmen Sylva
  • Documentul inaugurării Castelului Peleş
  • Contribuţia Regelui la modernizarea României

3. Regele înţelept şi opera vieţii sale

  • Scurt excurs: Regina Elisabeta despre situaţia ţăranilor din România
  • Călătoria Familiei Regale pe Dunăre în mai 1904

4. Partenerul de viaţă

  • Logodna şi misiunea comună a cuplului regal
  • Tragedia cuplului regal fără copii
  • Un partener înţelept
  • Un adevărat cavaler
  • Un învăţător vizionar

Suveranul ideal

Aforisme despre suveran şi popor, politică şi istorie

Despre suveran în vremuri republicane

Activitatea literară a lui Carmen Sylva în serviciul Coroanei României

Carol I şi Elisabeta ai României: "căi diferite, acelaşi ideal"

ADDENDA: Jurnalul Reginei "Pe Dunăre" (10-16 mai 1904)

Bibliografie

* * *

"Tronul este o slujbă grea, trebuie să fii şi far şi port şi ancoră şi stâncă şi încă multe altele, şi pentru toate acestea tot nu ai decât o viaţă şi o putere. Dar când ai ajuns la sfârşit şi ţi se recunoaşte astfel ceea ce ai încercat să fii, atunci poţi închide ochii în linişte, atunci poţi să spui că viaţa a fost foarte frumoasă. Dacă e cu putinţă, trebuie să fii totdeauna impersonal, să nu urăşti, să ierţi totdeauna, să fii totdeauna liniştit şi credincios datoriilor tale."

* * *

Recenzii

* * *

"În viaţa noastră deosebită nu trebuie să uităm niciodata că nu existăm numai pentru noi,
ci pentru mii şi că impresiile noastre personale numai atunci sunt luate în seamă, când le împartăşesc şi alţii."

Regina Elisabeta a României (Carmen Sylva)