SILVIA IRINA ZIMMERMANN

Foto: Kai-Otto Zimmermann
 
Home
Bücher
Übersetzungen
Blogs
Fotografie
Carmen Sylva: Aphorismen
Forschungsstelle
Carmen Sylva FWA
Über mich
Rezensionen
Impressum

Aphorismen von Carmen Sylva

© Fotografien und Übersetzungen ins Rumänische von Silvia Irina Zimmermann
© Fotografii şi traducere în româneşte de Silvia Irina Zimmermann

Freude / bucuria / joie
Sonne / soarele / soleil
Trost / consolare / consolation
Auswandern / emigrare
Große Sachen / mari lucruri / grand choses
Seele / suflet / âme
Güte / bunătate

"Freude ist das Leben durch einen Sonnenstrahl hindurch gesehen."
"La joie, c'est la vie vue à travers un rayon."
"Bucuria este viaţa văzută printr-o rază de soare."

       

"Die Sonne sieht die Welt nur erfüllt von Licht und Wärme."
"Le soleil ne voit le monde que plein de chaleur et de lumière."
"Soarele nu vede lumea decât plină de lumină şi caldură."

   

"Sucht nur in unsterblichen Dingen Trost: in der Natur und im Gedanken."
"Ne cherchez de consolation que dans les choses immortelles : la nature, et la pensée."
"Nu căutaţi consolare decât în lucrurile nemuritoare: în natură şi în gândire."

       

"Auf dem Auswandern ruht der Fluch ewiger Heimatlosigkeit."
"Peste emigrare pluteşte veşnic blestemul lipsei de patrie."

   

"Zwischen Verzweiflung und Wahnsinn werden die größten Sachen hervorgebracht."
"C'est entre le désespoir et la folie que les grandes choses se produisent."
"Între disperare şi nebunie se produc cele mai mari lucruri."

       

"N'arrache pas ton âme, ne brise pas ton cur, ne trahis pas ta volonté et n'anéantis pas tes efforts!"
"Reiße nicht deine Seele heraus, zerschmettere nicht dein Herz, verrate nicht deinen Willen, vernichte nicht deine Bemühungen!"
"Nu-ţi smulge sufletul, nu-ţi zdrobi inima, nu-ţi trăda voinţa şi nu-ţi nimici eforturile!"

"Die Güte bekommt einem zuweilen schlecht und wird missverstanden und missbraucht. Und dennoch ist die höchste Eigenschaft in dieser Welt erleuchtete Herzensgüte."
"Bunătatea uneori ne dăunează când e înţeleasă greşit şi se profită de ea. Şi totuşi, cea mai înaltă însuşire în această lume este iluminata bunătate a inimii."

   

 

 

© Silvia Irina Zimmermann