SILVIA IRINA ZIMMERMANN
Carmen Sylva ~ Centrul de Cercetare Carmen Sylva - Arhiva Princiară de Wied

Texte:

Regina ELISABETA a României (Carmen Sylva), 1843-1916


ARS REGINAE

Rumäniens Schriftsteller-Königinnen ~ Reginele Scriitoare ale României ~ Romania's Writer Queens

 

Reginele scriitoare ale României

Elisabeta (Carmen Sylva) şi Maria

"Ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile." (Hipocrate)

Istoria cunoaşte mai multe capete încoronate, care au produs texte poetice literare, însă mai puţin în sensul de a le şi publica pentru un public numeros şi de a expunere astfel persoana suverană în afara unui cerc strict privat. Cu atât mai mult surprind primele două regine ale României cu activitatea lor de scriitoare, adresându-se cu numeroase operele publicate unui public atât internaţional cât şi transsocial, făcâdu-şi astfel un renume de regine-scriitoare şi atrăgând atenţia în stăinătate asupra tânărului regat independent al României.

S-ar putea spune ca această pagina web este o întreprindere ciudată aceea de a arăta asemănările dintre Regina Elisabeta şi Regina Maria din moment ce ne-am obişnuit să percepem şi să interpretăm aceste doua personaje istorice prin accentuarea contrastelor lor de caracter şi al diferenţelor de ambiţie literară sau politică.Dar la o privire mai atentă putem descoperi o serie de motive şi motivaţii similare:

  • ambele regine au scris o literatură de tendinţă comunicaţională şi promoţională, fără o valoare literar-estetică de avangardă pentru a fi adăugată canonlui literar,
  • amândouă au avut succes în special cu genuri literare marginale ale literaturii (îndeosebi poveşti pentru copii, memorii, scrisori, eseuri), scriind în principal în limba lor maternă (Elisabeta în limba germană şi Maria în limba engleză) şi adresându-se cititorului român prin intermediul traducătorilor o mare parte a textelor lor fiind uitată din lipsă de noi reeditări ale operelor sau simplu din lipsa de traduceri în româneşte a multor texte (mai ales cele versificate fiind mai greu de tradus), rămânând astfel necunoscute românilor până în astăzi,
  • ambele reginele s-au folosit de literatură şi ca de un mijloc de publicitate (auto-) promoţională, căutând să-şi făurească un renume cultural-politic, clădindu-şi o imagine anumită; au experimentat cu motivul de "regină din poveste" şi "regină din realitate", cultivând ele înseşi un început de mitizare a propriei persoane,
  • amândouă au demonstrat şi servit unui ideal al "meseriei" de regină, determinat de responsabilitatea personală pentru ţara şi poporul pe care le reprezintă şi de perseverenţa lor în atragerea atenţiei străinilor asupra României timpului lor, făcându-i frumuseţile cunoscute şi încercând a-i da "o faţă" favorabilă, fermecătoare în lume.

Dr. Silvia Irina Zimmermann (2010)

Texte:

© Übersetzung/ traduceri / translations: Silvia Irina Zimmermann


 

Texte:

Regina MARIA a României, 1875-1938

© Silvia Irina Zimmermann