SILVIA IRINA ZIMMERMANN

Foto: Kai-Otto Zimmermann
 
Home
Bücher
- Bücher
- Herausgeberschaften
- Rumänische Bücher/
Cărţi în limba română
Übersetzungen
Blogs
Fotografie
Forschungsstelle
Carmen Sylva FWA
Über mich
Despre mine
Rezensionen
Impressum

Poveştile Peleşului

Ediţie îngrijită şi postfaţă de Silvia Irina Zimmermann
Ilustraţii din Arhiva Princiară de Wied

Cuprinsul volumului

Ediţia germană:
Pelesch-Märchen

Carmen Sylva (Regina Elisabeta a României): Poveştile Peleşului. Ediţie îngrijită şi postfaţă de Silvia Irina Zimmermann. Ilustraţii din Arhiva Princiară de Wied, Bucureşti: editura Corint, colecţia: Istorie cu blazon [colecţie iniţiată şi coordonată de Filip-Lucian Iorga], 2016, 244 p. ISBN: 978-606-793-022-1.

Despre carte pe pagina de internet a Editurii: Editura Corint. Colecţia: Istorie cu blazon
Colecţie iniţiată şi coordonată de Filip-Lucian Iorga.

* * *

Cuprinsul volumului:

 • Peleşul
 • Vârful cu dor
 • Furnica
 • Piatra Arsă
 • Jepii
 • Caraimanul
 • Peştera Ialomiţei
 • Omul
 • Valea Cerbului
 • Cetatea Babei
 • Ceahlăul
 • Valea Rea
 • Robia Peleşului
 • Album: Perechea regală Carol I şi Elisabeta la Castelul Peleş
 • Farmecul Regatului îndepărtat. Cultura popularã românească în opera literară a Reginei Carmen Sylva. Postfaţă de Silvia Irina Zimmermann
 • Notă asupra ediţiei
 • Mulţumiri

 

© Silvia Irina Zimmermann